Aktualności

Standardy postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, Sekcja Urologiczna Towarzystwa Chirurgów Dziecięcy biorą udział w pracach Grupy Ekspertów Ministerstwa Zdrowia ds opracowania Standardu postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy. Grupie przewodniczy prof. Małgorzata Baka-Ostrowska, a w jej pracach uczestniczą dr Michał Maternik i dr hab. Marcin Tkaczyk.

Standardy zostaną opublikowane w 2012 roku.