Aktualności

Składki

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej przypominam o konieczności opłacenia składek członkowskich. Istnieje możliwość opłaty przelewem na konto Towarzystwa. Zbliża się Walne Zebranie członków, gdzie będziemy wybierać nasze władze i decydować o kluczowych dla nas sprawach.

Sekretarz Zarządu