Aktualności

Pożegnanie Profesor Marii Sieniawskiej

Z głębokim żalem żegnamy

Profesor Marię Sieniawską

Wybitnego lekarza – pediatrę i nefrologa

Jedną z pierwszych Przewodniczących Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Zarząd PTNFD

Dodatkowo zamieszczamy fragment listu kondolencyjnego przesłanego przez prof. Richard’a Fine’a:

“Maria was a pioneer in providing care for children in Poland with Kidney disease. With Theresa, Maria was the first participant in the Children’s medical care Program which was instrumental in bringing ESRD care to the Children of Poland in the 1980’s. Shawney and wish condolences to her family and colleagues.”