Aktualności

Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego” – Zarząd przyjął zalecenia

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej na posiedzeniu we wrześniu 2009 przyjął sprawozdanie z prac Grupy Roboczej do celów przygotowania zaleceń “Postępowanie z noworodkitem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego”. Zalecenia zostały przyjęte jako rekomendowane przez nasze Towarzystwo.Sponsorem wydania i właścicielem prac autorskich jest Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej. Dystrybucja zaleceń odbywa się drogą sieci www oraz za pomocą publikacji w krajowych czasopismach medycznych oraz na zjazdach krajowych towarzystw naukowych.

Skrócona wersja zaleceń ukarze się w następujących czasopismach:

 • Nefrologia i Dializoterapia Polska
 • Pediatria Polska
 • Przegląd Pediatryczny
 • Przegląd Chirurgii Dziecięcej

Za współpracę przy stworzeniu zaleceń serdecznie dziękuję członkom grupy roboczej:

  • Dr n.med. Piotr Adamczyk (Zabrze)
  • Dr n.med. Michał Brzewski (Warszawa)
  • Dr n.med. Anna Cieślak-Puchalska (Szczecin)
  • Dr n.med. Piotr Czarniak (Gdańsk)
  • Dr hab.n.med. Lidia Hyla-Klekot (Chorzów)
  • Dr n.med. Piotr Gastoł (Warszawa)
  • Dr n.med. Andrzej Gołębiewski (Gdańsk)
  • Dr hab. n.med. Piotr Kaczmarek (Łódź)
  • Dr hab.n.med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska (Wrocław)
  • Dr n.med. Tomasz Koszutski (Katowice)
  • Dr n.med. Paweł Kroll (Poznań)
  • Dr n.med. Iwona Ogarek (Kraków)
  • Prof. dr.hab.n.med. Maria Roszkowska-Blaim (Warszawa)
  • Dr n.med. Emeryk Samolewicz (Łódź)
  • Dr n.med. Przemysław Sikora (Lublin)
  • Dr n.med. Stanisław Warchoł (Warszawa)
  • Dr hab.n.med. Anna Wasilewska (Białystok)
  • Dr hab.n.med. Aleksandra Żurowska (Gdańsk)

Marcin Tkaczyk


Szanowni Koledzy,Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej podjęło inicjatywę opracowania i szerokiego wprowadzenia do praktyki klinicznych zaleceń postępowania z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnie powziętym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego, wspólnych dla wszystkich specjalistów zajmujących się, na odpowiednim dla nich etapie, diagnostyką i leczeniem takich pacjentów, czyli dla pediatrów, neonatologów, nefrologów i urologów dziecięcych.

Wielodyscyplinarny zespół, którego pracę koordynował doc. Marcin Tkaczyk (Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi), nie tylko opracował zalecenia, ale także doprowadził do uzgodnienia opinii w wielu dotąd kontrowersyjnych kwestiach.
Wyrażam nadzieję, że po udanym rozpropagowaniu wytycznych w środowisku medycznym, dostarczymy Kolegom bardzo użyteczne narzędzie – konsensus czyli uzgodnione zasady postępowania.

Prof. dr hab. med. Ryszard Grenda
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Nefrologii Dziecięcej

Pliki do pobrania: