Aktualności
2021-10-25 08:53:50

Podziękowania dla prof. Andrzeja Brodkiewicza

Pełna treść podziękowań do przeczytania tutaj.

2021-09-28 19:44:49

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2018-2021

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w latach 2018-2021. Sprawozdanie dostępne jest w zakładce Walne Zgromadzenia.

Z pozdrowieniami,
Zarząd PTNefD

2021-09-14 13:17:32

Komunikat wyborczy PTNFD 2021 – Kandydaci

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się z nadesłanymi zgłoszeniami na Przewodniczącego oraz do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Uprzejmie informujemy, że w trakcie Walnego Zebrania będzie możliwe zgłaszanie proponowanych kandydatów do wyżej wymienionych funkcji.

  1. Zgłoszenie kandydata  do Zarządu PTNefDz- Dr hab. K. Taranta-Janusz.pdf
  2. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Dr hab. Piotr Skrzypczyk.pdf
  3. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Dr I. Zagożdżon.pdf
  4. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Prof. D. Drożdż.pdf
  5. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Prof. M. Szczepańska.pdf
  6. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz-Dr W. Jarmużek.pdf
  7. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego PTNefDz -Prof.  M. Tkaczyk.pdf

Dorota Drożdż w imieniu Zarządu

2021-07-16 20:17:01

Srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa

Szanowni Państwo, Kierownicy Ośrodków Nefrologii Dziecięcej,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Zawiadamia, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w dniu 1.10.2021 r. mogą zostać przyznane  srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i nefrologii dziecięcej w Polsce.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.08.2021na adres mszczepanska@sum.edu.pl, szczep57@poczta.onet.pl  (prof. Maria Szczepańska).

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

2021-07-16 20:10:24

Wybory przewodniczącego, zarządu i komisji rewizyjnej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji wyborów (przesłanymi we wcześniejszej korespondencji) do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w roku 2021 Zarząd Towarzystwa przesyła karty zgłoszenia, które osoba zgłaszająca kandydata wypełnia w celu prezentacji kandydatury na stronie internetowej oraz w czasie Walnego Zebrania.

Osoba zgłaszająca kandydata na Przewodniczącego, Członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej wypełnia kartę zgłoszenia, sygnuje własnym podpisem a kandydat/kandydatka podpisuje zgodę na kandydowanie oraz zgodę na umieszczenie informacji na stronie internetowej. Akceptowany jest podpis elektroniczny.

Zgłoszenie zeskanowane można przesłać Sekretarzowi Towarzystwa (Dorota Drożdż dadrozdz@cm-uj.krakow.pl). Możliwe jest dołączenie pliku ze zdjęciem. Termin zgłoszeń 31.08.2021.

Oryginał zgłoszenia powinien zostać dostarczony do Sekretarza Towarzystwa przed Walnym Zebraniem.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Praca na wolontariacie „pro publico bono” dla naszego Towarzystwa to zaszczyt i ważna działalność społeczna, na którą w obecnych trudnych i zabieganych czasach decydują się nieliczni.

Do pobrania:

Marcin Tkaczyk