Ośrodki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Historia

Lata 50-te – początki nefrologii dziecięcej w II Klinice Pediatrycznej (prof. Marian Wojnarowski, prof. Irena Krzeska, dr Maria Sieniawska)

1973 – I hemodializa u dziecka w Polsce

1979 – kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. med. Maria Sieniawska

1983 – rozpoczęcie programu leczenia ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO)

1998 – kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. med. Maria Roszkowska-Blaim

1999 – powstanie Pracowni Urodynamiki i Pracowni Nadciśnienia Tętniczego

2005 – powstanie Oddziału Nefrologii Dziennej

2015 – klinika w nowej lokalizacji

2017 – kierownikiem Kliniki zostaje dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Stan obecny

Klinika mieści się w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Kliniki wchodzą:

  • Pododdział Dzieci Starszych (3 – 18 lat) – 22 łóżka
  • Pododdział Dzieci Młodszych (0 – 3 lat) – 6 łóżek
  • Stacja Dializ (4 stanowiska do hemodializ, dializy otrzewnowe, 2 stanowiska do technik ciągłych i plazmaferezy)
  • Pracowania Badań Urodynamicznych
  • Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
  • Przykliniczna Poradnia Nefrologiczna

W Klinice leczone są dzieci z zespołem nerczycowym, pierwotnymi i wtórnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek, przewlekłą chorobą nerek i ostrą niewydolnością nerek, wadami układu moczowego, moczeniem nocnym i dziennym nietrzymaniem moczu,
zakażeniami układu moczowego, kamicą układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym i ostrymi zatruciami.

Klinika jest krajowym ośrodkiem koordynującym leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłości mocznicowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

Główne zainteresowania naukowe Kliniki obejmują: zaburzenia wapniowo-fosforanowe w chorobach nerek (osteoporoza posterydowa, osteodystrofia nerkowa), diagnostykę i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, diagnostykę i leczenie wad układu moczowego oraz stwardnienie guzowate.

Klinika posiada akredytację do powadzenia specjalizacji z pediatrii oraz nefrologii dziecięcej (miejsce specjalizacyjne i staże cząstkowe). W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz dla Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kurs 4-letni i 5-letni). Klinika organizuje kursy doszkalające dla lekarzy z pediatrii i nefrologii.

Przy Klinice działa aktywnie Studenckie Koło Naukowe. Aktualnie opiekunem Koła jest dr med. Agnieszka Szmigielska.

W Klinice pracuje: 2 doktorów habilitowanych, 8 doktorów nauk medycznych, 2 lekarzy medycyny oraz szkolenie specjalizacyjne odbywa 16 rezydentów; dwunastu lekarzy posiada specjalizację z pediatrii, a 10 z nefrologii dziecięcej.

Dane kontaktowe

Podstawowe
Kierownik Kliniki dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 22 317 96 53 mpanczyk1@wum.edu.pl
Z-ca Kierownika Kliniki dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 22 317 96 57 mmizerska@wum.edu.pl
Pododdział Dzieci Starszych
dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 22 317 96 57 mmizerska@wum.edu.pl
dr med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska 22 317 96 57 ekuzma@wum.edu.pl
dr med. Hanna Szymanik Grzelak 22 317 96 56 hanna.szymanik-grzelak@wum.edu.pl
  dr med. Jarosław Sołtyski 22 317 96 60 jaromir2006@interia.pl
dr med. Piotr Skrzypczyk 22 317 96 57 pskrzypczyk@wum.edu.pl
lek. Agnieszka Turczyn 22 317 96 56 agamosionek@gmail.com
  Lek. Anna Ozimek 22 317 96 57 anna1ozimek@gmail.com
Pododdział Dzieci Młodszych
dr med. Grażyna Krzemień 22 317 96 56 grazyna.krzemien@litewska.edu.pl
dr med. Agnieszka Szmigielska 22 317 96 56 agnieszka.szmigielska@wum.edu.pl
Stacja Dializ
dr med. Beata Leszczyńska 22 317 97 35 beata.leszczynska@wum.edu.pl
  dr med. Dominika Adamczuk 22 317 97 35 dominika.adamczuk@wum.edu.pl
lek. Maria Daniel 22 317 97 35 maria.daniel@wum.edu.pl
Pracownia Urodynamiki
dr med. Hanna Szymanik-Grzelak  
Pracownia Diagnostyki NT
  dr med. Piotr Skrzypczyk    
Poradnia Przykliniczna
dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska  
  dr hab. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak    
dr med. Grażyna Krzemień  
dr med. Beata Leszczyńska  
  dr med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska    
  dr med. Jarosław Sołtyski    
  dr med. Agnieszka Szmigielska    
  dr med. Piotr Skrzypczyk    
Pielęgniarka Oddziałowa
  Grażyna Bieńkowska 22 317 96 55