Ośrodki

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Historia

Lata 50-te – początki nefrologii dziecięcej w II Klinice Pediatrycznej (prof. Marian Wojnarowski, prof. Irena Krzeska, dr Maria Sieniawska)

1973 – I hemodializa u dziecka w Polsce

1979 – kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. med. Maria Sieniawska

1983 – rozpoczęcie programu leczenia ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO)

1998 – kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. med. Maria Roszkowska-Blaim

1999 – powstanie Pracowni Urodynamiki i Pracowni Nadciśnienia Tętniczego

2005 – powstanie Oddziału Nefrologii Dziennej

Stan obecny

Klinika mieści się w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W skład Kliniki wchodzą:

  • Pododdział Dzieci Starszych (3 – 18 lat) – 26 łóżek
  • Pododdział Dzieci Młodszych (0 – 3 lat) – 15 łóżek
  • Oddział Dzienny (7 łóżek)
  • Stacja Dializ (3 stanowiska do hemodializ, dializy otrzewnowe, 1 stanowisko do technik ciągłych i plazmaferezy)
  • Pracowani Badań Urodynamicznych
  • Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
  • Przykliniczna Poradnia Nefrologiczna

W Klinice leczone są dzieci z zespołem nerczycowym, pierwotnymi i wtórnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek, przewlekłą chorobą nerek i ostrą niewydolnością nerek, wadami układu moczowego, moczeniem nocnym i dziennym nietrzymaniem moczu, zakażeniami układu moczowego, kamicą układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym i ostrymi zatruciami.

Klinika jest krajowym ośrodkiem koordynującym leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłości mocznicowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

Główne zainteresowania naukowe Kliniki obejmują: zaburzenia wapniowo-fosforanowe w chorobach nerek (osteoporoza posterydowa, osteodystrofia nerkowa), diagnostykę i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, kamicę układu moczowego, diagnostykę i leczenie wad układu moczowego oraz nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży.

Klinika posiada akredytację do powadzenia specjalizacji z pediatrii oraz nefrologii (miejsce specjalizacyjne i staże cząstkowe). W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz dla Oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kurs 4-letni i 5-letni). Klinika organizuje kursy doszkalające dla lekarzy z pediatrii i nefrologii.

Przy Klinice działa aktywnie Studenckie Koło Naukowe. Aktualnie opiekunem Koła jest prof. dr hab. n. med. Maria Roszkowska-Blaim.

W Klinice pracuje 23 lekarzy: 1 profesor, 2 doktorów habilitowanych, 10 doktorów nauk medycznych, 9 lekarzy medycyny w tym 5 rezydentów; trzynastu lekarzy posiada specjalizację z pediatrii, a 9 z nefrologii.

Dane kontaktowe

Podstawowe
Kierownik Kliniki prof. dr hab. med. Maria Roszkowska Blaim 22 52 27 496 nefrologia@litewska.edu.pl
Z-ca Kierownika Kliniki dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 22 52 27 388
Pododdział Dzieci Starszych
dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 22 52 27 388
dr med. Elżbieta Kuźma-Mroczkowska 22 52 27 485
dr med. Małgorzata Mizerska-Wasiak 22 52 27 485
dr med. Hanna Szymanik Grzelak 22 52 27 485
dr med. Renata Sękowska 22 52 27 485
dr med. Piotr Skrzypczyk 22 52 27 485
lek. Iwona Bieroza 22 52 27 485
lek. Magdalena Foltyn 22 52 27 485
lek. Katarzyna Jankowska 22 52 27 485
lek. Agnieszka Kisiel 22 52 27 485
lek. Magdalena Okarska-Napierała 22 52 27 485
lek. Zofia Wawer 22 52 27 485
Pododdział Dzieci Młodszych
dr med. Grażyna Krzemień 22 52 27 389
dr med. Agnieszka Szmigielska 22 52 27 389
lek. Dominika Adamczuk 22 52 27 389
lek. Anna Pierzchlewicz 22 52 27 389
lek. Wiesława Szumiło-Grzesik 22 52 27 389
Oddział Dzienny
dr med. Anna Sawicka-Kamińska 22 52 27 408
dr med. Jarosław Sołtyski 22 52 27 408
Stacja Dializ
dr hab. med. Helena Ziółkowska 22 52 27 311
dr med. Beata Leszczyńska 22 52 27 311
Pracownia Urodynamiki
dr med. Hanna Szymanik-Grzelak 22 52 27 421
dr med. Renata Sękowska 22 52 27 421
Pracownia Diagnostyki NT
dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
dr med. Piotr Skrzypczyk
Poradnia Przykliniczna
Prof. dr hab. med. Maria Roszkowska-Blaim 22 52 27 400
dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 22 52 27 400
dr hab. med. Helena Ziółkowska 22 52 27 400
dr med. Grażyna Krzemień 22 52 27 400
dr med. Beata Leszczyńska 22 52 27 400
Dietetyk
mgr Paulina Gryz-Ryczywolska 22 52 27 311