Ośrodki

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej

Historia

Początki klinicznej nefrologii dziecięcej sięgają 1956r, kiedy Prof. Olech Szczepski przystąpił do organizacji II Katedry i Kliniki Chorób Dzieci, początkowo na bazie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Józefa, następnie w pomieszczeniach zwolnionych przez Stację Krwiodawstwa przy ul. Jackowskiego a od 1972r w nowo utworzonym Instytucie Pediatrii. Zarządzeniem Rektora Akademii Medycznej z dniem 31.03.1995 roku zmieniono nazwę II Kliniki Chorób Dzieci na Klinikę Chorób Dzieci, a 6.12.2000r na Klinikę Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej.

Kolejnymi Kierownikami Kliniki byli: w latach 1960-1977r prof. Olech Szczepski, 1977-2002 prof. Janusz Maciejewski. Od 2002r jest nim prof.Aldona Siwińska, funkcję Zastępcą Kierownika Kliniki ds. Nefrologii pełni prof. dr hab.n.med. Jacek Zachwieja.

Pracownia Dializ powstała w latach 1976-1977. W dniu 15 kwietnia 1976r przystąpiono do prac adaptacyjnych, budowlanych i montażu aparatury, uruchomienie Pracowni nastąpiło 11.05.1977r. Jej kierownikiem był w latach 1976-1986 dr hab.n.med.Karol Bittner, 1986-2000 prof. dr hab.n.med. Józef Stachowski, od 2000r jest nim prof. dr hab.n.med.Jacek Zachwieja.

Klinika pełni funkcję Ośrodka Referencyjnego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej. Obejmuje specjalistyczną opieką nefrologiczną dzieci z Województwa Wielkopolskiego. Hospitalizowani są w niej także pacjenci z najcięższymi chorobami nerek z Województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej liczy 48 łóżek, w tym Oddziały Nefrologiczne Kliniki (IV: niemowlęcy, VI: dziecięco-młodzieżowy)- 23 łóżka.

W Klinice leczone są noworodki, niemowlęta i dzieci z wrodzonymi wadami układu moczowego, zapaleniami nerek, niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, zakażeniami układu moczowego, zaburzeniami funkcji nerek, nadciśnieniem tętniczym, a także ostrymi zatruciami wymagającymi leczenia nerkozastępczego. Rocznie hospitalizowanych jest w Klinice ok. 1500 dzieci z chorobami nerek, w tym około 400 nowych pacjentów.

Poradnia Nefrologiczna obejmuje opieką specjalistyczną dzieci w/w chorobami układu moczowego. Rocznie udzielanych jest w niej ok. 1800 porad, w tym ok. 700 nowym pacjentom.

W Pracowni Dializ leczone są dzieci z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Metody oczyszczania krwi obejmują dializę otrzewnową, hemodializę, hemofiltrację, hemodiafiltrację i plazmaferezę. Metody te przeprowadzane są w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i wykwalifikowany personel medyczny. Leczenie nerkozastępcze prowadzone jest także u wymagających tego dzieci w innych Oddziałach SPSK 5, w tym Kardiochirurgicznym oraz Intensywnej Opieki Medycznej.

Zapleczem diagnostycznym dla ww. jednostek jest Laboratorium SPSK Nr 5, Pracownia Immunonefrologii, Zakład Radiologii Pediatrycznej oraz Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

Dzieci z chorobami nerek wymagające sztucznej wentylacji leczone są w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Zakładu Anestezjologii Pediatrycznej, Oddziałach Nefrologicznych Kliniki i w Pracowni Dializ.

Stan obecny

Klinika obejmuje Oddział szpitalny ( 21 łóżek) , Pracownię Dializ (5 stanowisk do HD, dializa otrzewnowa) , Poradnię Nefrologiczną i Poradnię Nadciśnienia Tętniczego. Diagnostyka prowadzona jest w ramach pracowni szpitalnych : ultrasonograficznej, urodynamicznej oraz zaburzeń układu krążenia. Klinika zatrudnia trzech specjalistów nefrologów oraz lekarzy pediatrów i lekarzy w trakcie specjalizacji.

Wśród głównych i zainteresowań Kliniki należy wymienić: patogenezę i leczenie kłębuszkowych zapaleń nerek, problemy nadciśnienia tętniczego oraz dializoterapię.

Dane kontaktowe

Podstawowe
Z-ca Kierownika ds. nefrologii Prof. dr hab. Jacek Zachwieja 061 84914482 j.zachwieja@mp.pl
Oddział szpitalny dzieci starszych
Lek. med. Jolanta Sołtysiak 061 8491587
Lek.med. Andrzej Blumczyński 061 8491587
Lek. med. Anna Tyrakowska 061 8491587
Lek.med. Anna Musielak 061 8491587
Oddział szpitalny dzieci młodszych
Dr med. Tomasz Krynicki 0618491292
Lek.med. Katarzyna Lipkowska 0618491292
Oddział hemodializ i dializy otrzewnowej
Dr med. Alfred Warzywoda 0618491202
Lek.med. Magdalena Silska 0618491202
Poradnia Nefrologiczna
Dr hab.med. Danuta Ostalska-Nowicka 061 8491308
Dr med. Alfred Warzywoda 061 8491308
Pracownia urodynamiczna
Dr med. Paweł Kroll

Programy i badania

  • Badania własne, statutowe i KBN zgodne z zainteresowaniami Kliniki
    • Ocena wczesnego uszkodzenia nerek u dzieci z cukrzycą typu 1
    • Ocena wczesnego uszkodzenia nerek u dzieci z nadciśnieniem tętniczym
    • Podłoże genetyczne zespołu nerczycowego u dzieci