Ośrodki

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Klinika Pediatrii i Nefrologii

Historia

 

Akademia Medyczna w Białymstoku została powołana w 1950r. Pierwszą  klinikę pediatryczną na Wydziale Lekarskim  AMB, o nazwie  Katedra i Klinika Chorób Dzieci AMB, utworzono w roku akademickim 1953/54. Nazwa ta funkcjonowała do 1975 r., ponieważ w roku akademickim 1975/76 powstał Instytut Pediatrii, w skład którego wchodziła I Klinika Chorób Dzieci (kontynuacja kliniki pierwotnej), istniejący od 1973 r  Zakład Propedeutyki Pediatrii oraz nowo utworzone jednostki: II Klinika Chorób Dzieci i Klinika Obserwacyjno–Zakaźna Dzieci. Instytut Pediatrii zlikwidowano w roku 1987. Od tego momentu poszczególne jednostki pediatryczne funkcjonowały jako samodzielne jednostki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Następnie systematycznie powstawały nowe jednostki pediatryczne (III i IV Klinika Chorób Dzieci, Zakład Alergologii Dziecięcej).

W 2008 r zmieniono nazwę I Kliniki Chorób Dzieci AMB na Klinikę Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Stan obecny

Nasza baza to 48 łóżek podzielonych na 21 – łóżkowy oddział nefrologii, 12 łóżkowy odcinek noworodkowy i 10 łóżkowy odcinek niemowlęcy. Stacja Dializ z 5 łóżkami, 6 stanowiskami do hemodializ i 1 do automatycznej dializy otrzewnowej oraz 5 aparatami do automatycznej dializy prowadzonej w domu pacjenta, pracownia urodynamiczna i pracownia ultrasonograficzna oraz przykliniczne laboratorium naukowe.

W Klinice pracuje: 13 specjalistów chorób dzieci oraz 13 rezydentów w trakcie specjalizacji z pediatrii. Ponadto pracownicy Kliniki posiadają następujące specjalizacje: 4 z nefrologii i 2 w trakcie specjalizacji, 1 z neonatologii i 1 w trakcie specjalizacji, 1 z alergologii.

Dane kontaktowe

Podstawowe
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska 085 745-08-22 annwasil@interia.pl
Sekretariat Urszula Rusiłowicz 085 745-08-21 iklinped@umwb.edu.pl
Z-ca Ordynatora Dr n. med. Ryszard Wierciński 085 745-07-92
601371722
dializy@wp.pl
Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Dr n. med. Agata Korzeniecka-Kozerska 085 745-06-63 agatakozerska@poczta.onet.pl
Dr hab. n. med. Tadeusz Porowski 085 745-06-63 tporowski@biaman.pl
Dr n. med. Piotr T. Protas 085 745-08-25 ptprotas@gmail.com
Dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska 085 745-08-25 arszuminska@gmail.com
Dr n. med. Katarzyna Taranta-Janusz 085 745-08-25 katarzyna.taranta@wp.pl
Dr n. med. Edyta Tenderenda-Banasiuk 085 745-08-25 edyta_tanderenda@onet.pl
Pracownicy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Dr n. med. Ryszard Wierciński 085 745-07-92
Dr n. med. Małgorzata Smółko 085 745-07-90
Dr n. med. Iwona Jadeszko 085 745-08-28
Dr n. med. Anna Sabasińska 085 745-08-28
Lek. Barbara Banasiuk 085 745-08-23
Dr n. med. Alina Puczko-Michalczuk 085 745-08-25
Pododdział Dializ
Dr n. med. Ryszard Wierciński 085 745-07-92
Dr n. med. Małgorzata Smółko 085 745-07-90
Poradnia Nefrologiczna
Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska 085 745-05-25
Dr n. med. Ryszard Wierciński 085 745-05-25
Dr n. med. Agata Korzeniecka-Kozerska 085 745-05-83
Dr n. med. Małgorzata Smółko 085 745-05-25
Dr hab. n. med. Tadeusz Porowski 085 745-05-83
Dr n. med. Iwona Jadeszko 085 745-05-25
Dr n. med. Anna Sabasińska 085 745-05-25
Dr n. med. Piotr T. Protas 085 745-05-25
Dr n. med. Katarzyna Taranta-Janusz 085 745-05-25
Dr n. med. Agnieszka Rybi-Szumińska 085 745-05-25
Poradnia Patologii Noworodka
Dr n. med. Alina Puczko-Michalczuk 085 745-05-24
Dr n. med. Edyta Tenderenda-Banasiuk 085 745-05-24
Pracownia Badań Urodynamicznych
Dr n. med. Agata Korzeniecka-Kozerska 085 745-07-91
Pracownia ultrasonografii i biopsji nerek
Dr n. med. Ryszard Wierciński 085 745-08-27
Dr n. med. Piotr T. Protas 085 745-08-27
Laboratorium przykliniczne
Dr hab. n. med. Tadeusz Porowski 085 745-07-56
Lekarze Rezydenci w trakcie specjalizacji z pedriatrii
Lek. Kamil Cybulski
Lek. Małgorzata Dmochowska
Lek. Renata Fiłonowicz
Lek. Anna Kossakowska
Dr n. med. Elżbieta Kuroczycka-Saniutycz
Lek. Barbara Osipiuk-Remża
Lek. Marta Pszczółkowska
Lek. Justyna Storonowicz
Dr n. med. Justyna Stypułkowska
Lek. Ewa Sobiecka
Lek. Małgorzata Sutuła
Lek. Marlena Waszkiewicz-Stojda
Lek. Magdalena Zając