Ośrodki

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii

Historia

Pierwszy oddział nefrologii i dializoterapii został utworzony w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w 1990r. Po przekształceniu jednostki stał się Kliniką (1998). Do 2009 roku Klinika Nefrologii i Dializoterapii była samodzielnym oddziałem a obecnie stanowi pododdział w obrębie Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii.

 • Współpraca wieloośrodkowa: Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem nefrologii i dializoterapii.Współpracujemy ściśle ze wszystkimi ośrodkami nefrologii dziecięcej w kraju zarówno pod względem merytorycznym jak i naukowym. Wynikiem naszej współpracy były publikacje w renomowanych pismach nefrologicznych. Byliśmy pionierami badań wieloośrodkowych w Polsce, których wyniki przekładały się na poprawę opieki nad dziećmi z chorobami nerek i leczonymi nerko zastępczo. Bierzemy czynny udział w zjazdach krajowych i zagranicznych.
 • Wieloprofilowa nefrologia dziecięca. Jako młody, ale prężny zespół od początku działania rozwijaliśmy dalej nefrologią dziecięcą w naszym regionie, którą zapoczątkował zespół Profesora Jerzego Bodalskiego z Instytutu Pediatrii w Łodzi. Zapewniliśmy opiekę wszystkim dzieciom z problemami nefrologicznymi od najprostszych zakażeń układu moczowego do poważnych schorzeń nefrologicznych. Stosowaliśmy nowoczesne metody diagnostyczne w oparciu o własne laboratorium bądź w współpracy z innymi ośrodkami nefrologii dziecięcej w kraju i za granicą. Leczyliśmy nowocześnie w oparciu o najlepsza wiedzę i standardy światowe.
 • Diagnostyka prenatalna. Od początku włączyliśmy się w diagnostykę prenatalną wad wrodzonych układu moczowego. Ścisła współpraca z ginekologami i urologami pozwoliła na wczesne wykrywanie i leczenie wrodzonych wad układu moczowego natychmiast po urodzeniu. Miało to ogromny wpływ na dalsze losy dzieci z tymi problemami. Specyfika naszego szpitala sprawiła, że mieliśmy do czynienia z rzadkimi zespołami genetycznymi z towarzyszącymi problemami nefrologicznymi.
 • Nowoczesna dializoterapia. Szczególnie istotne było powstanie oddziału dializ, który został stworzony na potrzeby leczenia nerko zastępczego dla dzieci z makroregionu łódzkiego. Był to czwarty po Warszawie (2 ośrodki) i Krakowie ośrodek leczenia nerkozastępczego dla dzieci. Od początku naszego istnienia zapewnialiśmy wszystkie nowoczesne metody leczenia nerkozastępczego u chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek: hemodializy, dializa otrzewnowa, ciągłe leczenie nerkozastępcze i plazmaferezy. Od początku stosowaliśmy plazmaferezy zarówno ze wskazań nefrologicznych jaki i w zatruciach, zabiegi hemoperfuzji. Dzięki aparatowi uzyskanemu od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możemy wykonywać wszystkie dostępne w świecie zabiegi leczenia nerko zastępczego nawet u najmniejszych dzieci.
 • Dializa otrzewnowa u chorych z cukrzycą. Jako pierwsi w makroregionie leczyliśmy również dializą otrzewnową chore dorosłe ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej.
 • Dializoterapia u ciężarnych i noworodków. W oddziale dializ od początku leczymy również kobiety ciężarne ze schyłkową lub ostrą niewydolnością nerek. W naszym ośrodku kilka kobiet ze schyłkową niewydolnością nerek miało szanse na urodzenie dzieci.

Stan obecny

Klinika licząca łącznie 63 łóżka dla niemowląt i dzieci starszych zlokalizowana jest w jednym kompleksie budynków z oddziałami specjalistycznymi: urologii, neonatologii, gastroenterologii, intensywnej terapii, kardiologii i kardiochirurgii oraz ginekologii i położnictwa.

Pododdział nefrologiczny posiada pododdział szpitalny (12 lóżek), pododdział dializacyjny (6 stanowisk do HD, dializa otrzewnowa). W Klinice zatrudnionych jest 5 specjalistów nefrologów, w tym dwóch transplantologów i dietetyczka. Współpracujemy z ginekologami, chirurgami, urologami, neonatologami i psychologiem. Posiadamy szeroką dostępność nowoczesnych metod diagnostycznych (usg, rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, biopsja nerki i wątroby, bioimpedancja). Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z pediatrii oraz nefrologii (miejsce specjalizacyjne i staże cząstkowe dla pediatrów). Prowadzimy także zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów medycznych w języku angielskim.

Otaczamy opieką dzieci i młodzież z Łodzi i z Regionu Łódzkiego a także z całej Polski. Wykonujemy pełen zakres usług w zakresie nefrologii i dializoterapii. Leczeniem nerkozastępczym (hemodializa, dializa otrzewnowa) obejmujemy ok. 20 osób. Wykonujemy zabiegi leczenia nerkozastepczego w ostrej niewydolności nerek (hemodializę, dializę otrzewnową, ciągłą hemodiafiltrację) oraz plazmaferezy lecznicze. Współpracujemy z położoną w tym samym budynku Poradnią Nefrologiczną dla Dzieci i dla Dorosłych (NZOZ Trimedica).

Wśród głównych tematów badań naukowych Kliniki należy wymienić: wady wrodzone układu moczowego u dzieci, glomerulopatie, leczenie nerkozastępcze, nadciśnienie tętnicze, kamicę dróg moczowych oraz zaburzenia mikcji.

Klinika jest ośrodkiem realizującym zadania statutowe oraz badania realizowane na zasadzie współpracy z Ministerstwem Nauki (granty) oraz Polskim Towarzystwem Nefrologii Dziecięcej (badania wieloośrodkowe). W Klinice zatrudnionych jest 4 samodzielnych pracowników naukowych z czego jeden jest nefrologiem.

Klinika jest siedzibą konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

Klinika kształci nefrologów (6 miejsc specjalizacyjnych) i nefrologów dziecięcych (5 miejsc specjalizacyjnych)

Kalendarium historii Kliniki

1990 – Otwarcie Oddziału Nefrologii i Dializoterapii

1990 – pierwsza hemodializa u dziecka

1991-pierwsza plazmafereza u dziecka

1992 – pierwsza przewlekła dializa otrzewnowa u dziecka

1994-pierwsza przewlekła dializa otrzewnowa u chorej dorosłej z nefropatią cukrzycową

1997 – zmiana nazwy na Oddział Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii

1998 – Zmiana nazwy na Klinika Nefrologii i i Dializoterapii

1999 – pierwsza publikacja pracy oryginalnej z Kliniki (dr n.med. Daria Finke)

2001 – pierwszy zabieg ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji

2001 – pierwsza obrona doktoratu w Klinice (dr n.med. Marcin Tkaczyk)

2003 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Łodzi

2002 – pierwsza profesura (prof. dr hab.n.med. Michał Nowicki)

2009 – restrukturyzacja i likwidacja Kliniki Nefrologii i Dializoterapii. Powołanie Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii.

2014 – zmiana nazwy na Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii.

Kierownicy Oddziału/Kliniki

1990-1997 – Doc. dr hab. Wojciech Pruszczyński

1997-2001 – dr n.med. Daria Finke

2001-2008 – prof. dr hab.n.med Michał Nowicki

2008-2009 – dr hab. n.med. Marcin Tkaczyk

2009 – prof. dr hab.n.med Krzysztof Zeman, zastępca: prof. dr hab. n.med. Marcin Tkaczyk

Dane kontaktowe

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof. dr hab.n.med. Krzysztof Zeman 42 2711381
Z-ca kierownika Kliniki ds. Nefrologii Dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. nadzw. 42 2711391 mtkaczyk@uni.lodz.pl
Oddziałowa Lidia Wawrzyniak 42 2711384
Pododdział Nefrologiczny
Dr n.med. Anna Rogowska-Kalisz 42 2711389
Dr n.med. Barbara Puczko-Nogal 42 2711389
Lek. Monika Pawlak-Bratkowska 42 2711394
Lek. Daria Tomczyk
Lek. Małgorzata Stańczyk
Lek. Anna Krakowska
Pododdział Dializoterapii
Dr n.med. Anna Jander

42 2711393

Dr n.med. Sławomir Chrul

42 2711393

Poradnia Nefrologiczna TRI-medica
Lekarze nefrolodzy z Kliniki 42 2711790

Programy i badania

 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dzieciecej
  • Badanie wieloośrodkowe
  • Leczenie czynnikami stymulującymi erytropoezę u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w Polsce – badanie wieloośrodkowe
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dzieciecej
  • Badanie wieloośrodkowe
  • Podejmowanie decyzji o podjęciu/zaprzestaniu leczenia nerkozastępczego u dzieci przewlekłą chorobą nerek w 5 stadium w oparciu o opinie nefrologów, neonatologów i anestezjologów – badanie wieloośrodkowe
 • Badania związane z działalnością statutową