Ośrodki

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka

Adres www: http://www.czd.pl/

Struktura kliniki

 • Odział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • Oddział Dializ
 • Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Transplantacji Nerek
 • Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Zakres działalności

Nefrologia

Diagnostyka i leczenie:

 • pierwotnych i wtórnych glomerulopatii
 • pierwotnych i wtórnych wad układu moczowego
 • różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego
 • pierwotnych i wtórnych tubulopatii
 • kamicy nerkowej
 • renoprotekcja w przewlekłej niewydolności nerek

Nadciśnienie tętnicze

 • diagnostyka i leczenie różnych postaci nadciśnienia tętniczego,w tym nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, monogenowego i pierwotnego
 • prowadzenie krajowego rejestru przypadków nadciśnienia monogenowego

Prowadzenie chorych po transplantacji nerki

 • prowadzenie krajowego rejestru dzieci oczekujących na przeszczep nerki
 • prowadzenie krajowego programu transplantacji nerki, obejmującego program dawstwa rodzinnego i przeszczepiania narządów ze zwłok (łącznie od 1984 r, ok. 600 transplantacji)
 • typowanie tkankowe oraz immunologiczne monitorowanie immunosupresji

Dializoterapia oraz inne techniki terapii pozaustrojowej

 • dializoterapia otrzewnowa w warunkach szpitalnych i domowych
 • hemodializoterapia w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek
 • ciągłe techniki żylno-żylnej hemodializy/hemodiafiltracji
 • dializa albuminowa (MARS – Molecular Absorbent Recirculation System)
 • plazmafereza
 • LDL-afereza

Główne kierunki badań naukowych

 • badania biomarkerów w niewydolności nerek
 • badania nad uszkodzeniem naczyń w przebiegu nadciśnienia tętniczego i niewydolności nerek
 • badania nad zespołem metabolicznym
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji po transplantacji nerki
 • badania podłoża genetycznego swoistych postaci nadciśnienia tętniczego i glomerulopatii
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych schematów immunosupresji w leczeniu zespołu nerczycowego
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa renoprotekcji

Dane kontaktowe

Podstawowe
Kierownik kliniki Prof dr hab. n med Ryszard Grenda 022 815 15 40 r.grenda@czd.pl
Z-ca kierownika Kliniki Dr hab.n.med. Sylwester Prokurat 022 815 15 40 s.prokurat@czd.pl
Sekretariat Mgr Beata Rudzka
Barbara Krawczyńska
022 815 15 40 nefrologia@czd.pl
Oddział Transplantacyjny
Dr n med. Wioletta Jarmużek 022 815 74 99 w.jarmuzek@czd.pl
Dr Joanna Latoszyńska 022 815 74 99
Dr Agnieszka Urzykowska 022 815 74 99
Oddział Hemodializy
Dr n med. Sylwester Prokurat 022 815 74 28 s.prokurat@czd.pl
Dr Jacek Rubik 022 815 74 28
Oddział Nefrologiczny
Dr n med. Joanna Książek 022 815 74 97
Dr Maria Lipka 022 815 74 97
Dr hab.n.med. Mieczysław Litwin 022 815 19 47
Dr n.med. Joanna Śladowska 022 815 19 47
Dr n.med. Anna Niemirska 022 815 19 47
Dr Andrzej Borowski 022 815 19 47
Dr hab. n med. Jan Zawadzki 022 815 74 85
Poradnia Nefrologiczna
Kierownik Poradni Nefrologicznej Dr Katarzyna Gadomska-Prokop 022 815 71 85
Dr n med. Anna Boguszewska-Bączkowska 022 815 1303
Dr Małgorzata Gorzkowska 022 815 1180
Poradnia Transplantacji Nerek
Kierownik Poradni Transplantacji Nerek Dr Jacek Rubik 022 815 1997 j.rubik@czd.pl
Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
Dr n med. Jolanta Antoniewicz 022 815 7498
022 815 1540
j.antoniewicz@czd.pl

Programy i badania

 • Krajowy rejestr dzieci oczekujących na przeszczep nerki