Ochrona danych osobowych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej jako administrator danych osobowych członków Towarzystwa publikuje informację dotyczącą administrowaniem danych osobowych oraz wzór oświadczenia dla członków, o którego wypełnienie prosimy wszystkich członków Towarzystwa i dostarczenie do Sekretarza Towarzystwa (osobiście lub mailowo). Nowi członkowie Towarzystwa powinni złożyć taką deklarację razem z wnioskiem o przyjęcie. Oświadczenia takie będą także dystrybuowane w czasie Konferencji PTND w Krakowie.

Dokumenty do pobrania: