Aktualności

Nowa wersja zaleceń dotyczących postępowania z dzieckiem z zakażeniami układu moczowego

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnionymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczącymi postępowania z dzieckiem z zakażeniami układu moczowego, opracowanymi przez Grupę Ekspertów powołaną przez PTNFD, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Anny Wasilewskiej.

Pełną listę zaleceń można znaleźć na podstronie Zalecenia.

Zarząd PTNFD