Aktualności

Nadzwyczajne zebranie

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej decyzją z dnia 23 III 2016 roku zwołuje na 13 maja 2016 roku o godzinie 17:00. nadzwyczajne zebranie członków towarzystwa.

Temat Nadzwyczajnego Zebrania

1. wybór nowego członka Zarządu w miejsce śp. prof. Heleny Ziółkowskiej
2. zmiany statutu stowarzyszenia dotyczącego składu Zarządu (dołączenie
urzędującego Konsultanta Krajowego na czas jego mianowania)

Sekretarz Towarzystwa