Konkursy

Nagrody za najlepszy plakat na XVII Konferencji PTNefD 2019, Kraków

Miejsce 1. Edyta Tenderenda-Banasiuk, Białystok za plakat pt. “Ocena stężenia renalazy w surowicy krwi nastolatków z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym”

Miejsce 2. Alina Rabiega, Poznań za plakat pt. “Porównanie mankietowego i bezmankietowego systemu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym”.

Miejsce 3.  Justyna Lesiak, Warszawa -IPCZD za plakat pt. “Nadciśnienie tętnicze w przebiegu uogólnionego wapnienia naczyń tętniczych niemowląt – wczesna terapia bisfosfonianami”