Aktualności

Konkurs na najlepsze prace przedstawiane w czasie VIII Zjazdu PTNefD

Zarząd PTNefD w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym VIII Zjazdu Towarzystwa ogłasza konkurs na: “Najlepsze prace przedstawiane w czasie VIII Zjazdu PTNefD”.

  1. I i II nagroda za Najlepsze Doniesienie Ustne
  2. I i II nagroda za Najlepszy Plakat

System oceny prac jest zgodny z systemem przyjętym przez Towarzystwo w roku 2015.

Sekretarz Zarządu