Aktualności

Konkurs na najlepsze prace 2008-2011

Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z przyjętym zwyczajem w czasie Zjazdu naszego Towarzystwa we Wrocławiu Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej przyzna nagrody i wyróżnienia dla prac naukowych opublikowanych w latach 2008-2011.

Ocenie poddane zostaną tylko zgłoszone przez autorów prace w formie artykułów oryginalnych.

Szczegółowy regulamin zgłaszania prac oraz terminy i adresy zostaną opublikowane 13 lutego

Zapraszamy do zgłaszania prac.

Ryszard Grenda
prezes