Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji Konferencji PTNFD 2020

Koleżanki i Koledzy,

W związku z nieustającym zagrożeniem epidemiologicznym, plan organizacji dorocznej konferencji PTNFD w 2020 roku uległ modyfikacji, która ogranicza jej  zakres techniczny do formy hybrydowej, z bardzo ograniczonym udziałem na miejscu (w centrum konferencyjnym Hotelu Boss w Warszawie-Międzeszynie) oraz z udziałem on-line większości uczestników, przy wykorzystaniu platformy streamingowej.

Termin konferencji to 12-14 listopada, niemniej liczba i długość trwania poszczególnych aktywności zostanie mocno ograniczona.

Ten typ organizacji wymusza zmianę (istotne skrócenie) programu merytorycznego, co spowoduje, że szereg wykładów przewidzianych do wygłoszenia w tradycyjnej formie w pierwotnej wersji programu –  będzie odwołanych i ewentualnie wykorzystanych w trakcie przyszłych zjazdów.

Prezentacje posterowe będą miały wyłącznie postać krótkiego omówienia on-line (w czasie rzeczywistym) treści plakatów, umieszczonych wcześniej  na platformie internetowej.

Szczegółowy nowy program pojawi się niebawem. Trwają negocjacje w zakresie udziału firm zewnętrznych w konferencji,  po zmianie jej  formuły, co nie jest zadaniem prostym. Ma to, oprócz wartości edukacyjnej – znaczenie dla budżetu konferencji i zmiany opłat dla uczestników.

O wszystkich ustaleniach powiadomimy, jak tylko będą potwierdzone.

Z pozdrowieniami

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Przewodniczący PTNFD