Edukacja

Warsztaty Młodych Nefrologów

W 2014 r rozpoczęto cykliczne spotkania młodych lekarzy nieposiadających tytułu specjalisty w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej. Inicjatywa spotkań pochodzi od uczących się młodych lekarzy zainspirowanych spotkaniami Young Nephrologists organizowanych przy BAPN (British Association Paediatric Nephrology). Organizacją warsztatów zajęła się dr Magdalena Drożyńska-Duklas. Nasze Towarzystwo zaproponowało aby spotkania odbyły się podczas trwania corocznych Konferencji i Zjazdów PTNFD, co stworzy uczestnikom możliwość brania w nich udziału.

Warsztaty Młodych Nefrologów mają charakter edukacyjny, umożliwiający uczestnikom uzyskanie doświadczenia w prezentacji przypadków oraz prowadzeniu merytorycznej dyskusji. Celem stworzenia atmosfery swobodnej, nieskrępowanej wypowiedzi, w spotkaniach nie biorą udziału lekarze doświadczeni ze specjalizacją. Gwarantem merytorycznym czuwającym nad dyskusją jest zaproszony przez Młodych pojedynczy Ekspert z wybranej dziedziny nefrologii dziecięcej. Ekspert jest proszony o prelekcję, a uczestnicy o przygotowanie prezentacji przypadków.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich Młodych Lekarzy, którzy chcą wypróbować swoich sił i ćwiczyć swoje umiejętności swobodnej wypowiedzi, do udziału w Warsztatach. Warsztaty umożliwią Wam spotkanie z rówieśnikami, którzy tak jak Wy wiążą swoją dalszą karierę zawodową z fascynującą dziedziną, jaką jest nefrologia dziecięca.

Prezes PTNFD  – Aleksandra Żurowska

Organizator Warsztatów – Magdalena Duklas-Drożyńska

Kalendarium

Maj 2014 r – Warsztaty w Białymstoku – temat przewodni: Zespół nerczycowy

Zaproszony ekspert: profesor Danuta Ostalska-Nowicka

Maj 2015 r – Łódź – temat przewodni: Wady Układu Moczowego

Zaproszony ekspert: dr Anna Moczulska

Maj 2016 r – Toruń – temat przewodni: Tubulopatie, Zaproszony ekspert: Prof. dr hab. Przemysław Sikora