September2021
2021-09-28 19:44:49

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2018-2021

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z działalności Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w latach 2018-2021. Sprawozdanie dostępne jest w zakładce Walne Zgromadzenia.

Z pozdrowieniami,
Zarząd PTNefD

2021-09-14 13:17:32

Komunikat wyborczy PTNFD 2021 – Kandydaci

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do zapoznania się z nadesłanymi zgłoszeniami na Przewodniczącego oraz do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Uprzejmie informujemy, że w trakcie Walnego Zebrania będzie możliwe zgłaszanie proponowanych kandydatów do wyżej wymienionych funkcji.

  1. Zgłoszenie kandydata  do Zarządu PTNefDz- Dr hab. K. Taranta-Janusz.pdf
  2. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Dr hab. Piotr Skrzypczyk.pdf
  3. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Dr I. Zagożdżon.pdf
  4. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Prof. D. Drożdż.pdf
  5. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz- Prof. M. Szczepańska.pdf
  6. Zgłoszenie kandydata do Zarządu PTNefDz-Dr W. Jarmużek.pdf
  7. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego PTNefDz -Prof.  M. Tkaczyk.pdf

Dorota Drożdż w imieniu Zarządu