July2021
2021-07-16 20:17:01

Srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa

Szanowni Państwo, Kierownicy Ośrodków Nefrologii Dziecięcej,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Zawiadamia, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w dniu 1.10.2021 r. mogą zostać przyznane  srebrne i brązowe medale Towarzystwa oraz tytuły Honorowych Członków Towarzystwa w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa i nefrologii dziecięcej w Polsce.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31.08.2021na adres mszczepanska@sum.edu.pl, szczep57@poczta.onet.pl  (prof. Maria Szczepańska).

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

2021-07-16 20:10:24

Wybory przewodniczącego, zarządu i komisji rewizyjnej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji wyborów (przesłanymi we wcześniejszej korespondencji) do Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w roku 2021 Zarząd Towarzystwa przesyła karty zgłoszenia, które osoba zgłaszająca kandydata wypełnia w celu prezentacji kandydatury na stronie internetowej oraz w czasie Walnego Zebrania.

Osoba zgłaszająca kandydata na Przewodniczącego, Członka Zarządu i Członka Komisji Rewizyjnej wypełnia kartę zgłoszenia, sygnuje własnym podpisem a kandydat/kandydatka podpisuje zgodę na kandydowanie oraz zgodę na umieszczenie informacji na stronie internetowej. Akceptowany jest podpis elektroniczny.

Zgłoszenie zeskanowane można przesłać Sekretarzowi Towarzystwa (Dorota Drożdż dadrozdz@cm-uj.krakow.pl). Możliwe jest dołączenie pliku ze zdjęciem. Termin zgłoszeń 31.08.2021.

Oryginał zgłoszenia powinien zostać dostarczony do Sekretarza Towarzystwa przed Walnym Zebraniem.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Praca na wolontariacie „pro publico bono” dla naszego Towarzystwa to zaszczyt i ważna działalność społeczna, na którą w obecnych trudnych i zabieganych czasach decydują się nieliczni.

Do pobrania:

Marcin Tkaczyk

2021-07-15 00:00:54

Wydłużony termin przesyłania streszczeń prac oryginalnych

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Biura Organizacyjnego Zjazdu PTNefD, o możliwość wydłużenia terminu przesyłania streszczeń prac oryginalnych, przesyłamy informację, iż termin został wydłużony do 15.07.2021.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi obserwacjami, osiągnięciami i wynikami badań. Wybrane prace będą prezentowane ustnie podczas specjalnej sesji zjazdowej. Pozostałe doniesienia zostaną udostępnione uczestnikom na platformie zjazdowej w formie plakatów.

Będziemy zobowiązani za możliwość zachęcenia i przekazania tej informacji członkom zespołu Pana Profesora.

Regulamin oraz szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie:

https://grupamedica.pl/wydarzenia/ix-zjazd-polskiego-towarzystwa-nefrologii-dzieciecej-30-09-02-10-2021-spotkanie-on-line/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Marcin Tkaczyk

2021-07-14 23:58:57

Walne Zgromadzenie Członków PTNefD 2021

W sekcji dla zalogowanych dotyczącej walnych zgromadzeń dostępne są pierwsze informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków PTNefD 2021. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami i załączonymi dokumentami.