June2021
2021-06-01 14:49:21

Oświadczenia RODO

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie PTNefD,

W związku z przygotowaniem Walnego Zebrania w formie online, wymuszonej sytuacją epidemiologiczna, zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie do Sekretarza Towarzystwa na adres e’mail : dadrozdz@cm-uj.krakow.pl wypełnionego oświadczenia RODO i danych kontaktowych, aby umożliwić przesłanie informacji dotyczących wyborów.

Z poważaniem,
Dorota Drożdż