March2021
2021-03-05 10:43:29

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa odbędzie się w dniu 1.10.2021 w czasie IX Zjazdu PTND w formie ONLINE.

Szczegóły zostaną opublikowane na stronie towarzystwa oraz zjazdowej w niedalekiej przyszłości.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków będzie p. prof. Ryszard Grenda z Warszawy.

 Wszyscy członkowie Towarzystwa, co wyrazili zgodę na komunikację drogą pocztową i mailową (RODO) otrzymają indywidualną informację. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili uprzejmie proszeni są o kontakt z Sekretarzem Towarzystwa – prof. Dorotą Drożdż.