September2019
2019-09-18 21:19:29

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych oraz Witting Trust

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej nawiązało współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych oraz Witting Trust z Niemiec w sprawie poprawienia jakości opieki zdrowotnej i edukacji dzieci i młodzieży z ADPKD.

Dla informacji zamieszczamy list od dr Rothe, który reprezentuje ten Trust.

Marcin Tkaczyk