May2019
2019-05-28 14:46:25

Akademia Pediatrycznej Dializy Otrzewnowej 13-15 XI 2019

Zarząd Towarzystwa wspólnie z partnerem firmą Baxter zaprasza na Akademię Pediatrycznej Dializy Otrzewnowej w dniach 13-15 XI 2019. Szkolenie to przeznaczone jest dla lekarzy i pielęgniarek zaczynających pracę z dializą otrzewnową. Do przyjęcia na szkolenie wymagane jest imienne zgłoszenie z akceptacją kierownika ośrodka. Obejmuje ono podstawowe informacje i umiejętności dla zespołu opiekującego się dziećmi dializowanym przewlekle a także zagadnienia z ostrej dializy otrzewnowej.

Szkolenie zakończone będzie certyfikatem

Udział w Akademii jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona do max 40 (20 zespołów 2 osobowych).

Rekrutacja do 15 czerwca 2019 drogą mailową.

Organizatorzy w porozumieniu z kierownikami ośrodków dokonają kwalifikacji zespołów.

Plik PDF do pobrania

2019-05-17 19:55:56

Konferencja PTNefD w Krakowie

Uprzejmie przypominamy o zbliżającej się XVII Konferencji Polskie Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 Maja bieżącego roku.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://ptnefd2019.syskonf.pl/

Zapraszamy,

Zarząd PTNefD

2019-05-17 19:46:25

UMEDomino vol. 2

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej objęło patronatem interdyscyplinarną konferencję studencką Uniwersytetu Medyczne w Łodzi UMEDomino-vol.2.

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „UMEDomino” stanowi inicjatywę zawiązaną przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencja jest skierowana do studentów, licealistów, młodych lekarzy oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tematyką zdrowia.

Celem Konferencji jest pokazanie jak łączenie na pozór niezwiązanych ze sobą działów medycyny pozwala na indywidualne podejście do pacjenta i poszerza możliwości jego terapii. Istotnym aspektem jest ukazanie jak wygląda proces diagnostyczny z perspektywy pacjenta, lekarza oraz specjalisty.

Konferencja będzie podzielona na dwie części- Sesję Wykładową oraz Warsztatową. Zaproszeni uczestnicy poprzez udział w zorganizowanych wykładach i panelach dyskusyjnych pogłębią swoją wiedzę merytoryczną oraz rozwiną zainteresowania związane z tematyką zdrowia i medycyny. W drugiej części Konferencji, w czasie planowanych warsztatów, uczestnicy będą mogli poznać praktyczny aspekt omawianych zagadnień.

Więcej informacji: http://www.umedomino.umed.pl