February2015
2015-02-19 21:07:53

Składki

Szanowni Koleżanki i Koledzy, W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej przypominam o konieczności opłacenia składek członkowskich. Istnieje możliwość opłaty przelewem na konto Towarzystwa. Zbliża się Walne Zebranie członków, gdzie będziemy wybierać nasze władze i decydować o kluczowych dla nas sprawach. Sekretarz Zarządu