October2013
2013-10-27 16:30:40

Specjalizacja z nefrologii dziecięcej

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zawiadamia, że od VIII 2013 rozpoczął pracę zespół przygotowujący program specjalizacji z nefrologii dziecięcej powołany przez CMKP. Zespołowi przewodniczy prof. Danuta Zwolińska. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad programem specjalizacji.