May2012
2012-05-24 21:56:30

Nowe zalecenia Towarzystwa na stronie

Od dzisiaj ze strony można pobrać nowe zalecenie Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dzieciecej. Zalecenie dotyczy stanowiska Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej dotyczącego leków stymulujących erytropoezę.   Zalecenie w formacie PDF można pobrać tutaj.

2012-05-24 21:30:05

Konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011

Na ostatnim zjeździe Towarzystwa roztrzygnięto konkurs na najlepsze prace naukowe 2008-2011. Wyróżniono pięć prac z czego trzy zostały nagrodzone. Przyznano również wyróżnienie w kategorii młodych naukowców. Bardziej szczegółowe informacje na temat wyróżnionych prac znajdują się na stronie konkursu

2012-05-24 20:47:51

Zaległe składki członkowskie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich członków o pilne uregulowanie zaległych członkowskich. Wpłat można dokonywać na konto bankowe Towarzystwa. Numer konta dostępny jest tutaj.

2012-05-23 20:12:59

Kongres ESPN w Krakowie

Zbliża się Kongres ESPN w Krakowie. prof. Jacek Pietrzyk przewodniczący komitetu organizacyjnego serdecznie zaprasza do aktywnego uczestnictwa.

2012-05-23 20:11:13

Zbliża się kolejne Sympozjum PTND

Nadchodzące Sympozjum PTND odbędzie się w LUBLINIE, w maju 2013 roku. Tematyka: kamica dróg moczowych, zaburzenia mikcji, nadciśnienie tętnicze i varia. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. Małgozrata Zajączkowska.