November2011
2011-11-02 17:37:22

Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej 2012

W 2012 roku Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-19 maja 2012 roku”. Przewodniczącą Zjazdu będzie pani prof. Danuta Zwolińska. Temat przewodni: Glomerulopatie.