July2011
2011-07-12 18:39:44

Konferencja ESPN 2012

W dniach 6-8 września 2012 roku odbędzie się w Krakowie 45 Konferencja ESPN. Na czele komitetu naukowego stoi prof. Francesco Emma, kierownik U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza S.Onofrio 4, 00165 Roma (e-mail: francesco.emma@opbg.net), na czele lokalnego komitetu organizacyjnego – prof. Jacek A. Pietrzyk, Klinika Nefrologii Dziecięcej i Zakład Dializ Polsko-Amerykańskiego […]

2011-07-03 13:05:27

Standardy postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, Sekcja Urologiczna Towarzystwa Chirurgów Dziecięcy biorą udział w pracach Grupy Ekspertów Ministerstwa Zdrowia ds opracowania Standardu postępowania z dzieckiem moczącym się w nocy. Grupie przewodniczy prof. Małgorzata Baka-Ostrowska, a w jej pracach uczestniczą dr Michał Maternik i dr hab. Marcin Tkaczyk. Standardy zostaną opublikowane w 2012 roku.