December2009
2009-12-18 20:10:38

Postępowanie z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego” – Zarząd przyjął zalecenia

Zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej na posiedzeniu we wrześniu 2009 przyjął sprawozdanie z prac Grupy Roboczej do celów przygotowania zaleceń “Postępowanie z noworodkitem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego”. Zalecenia zostały przyjęte jako robery rekomendowane przez nasze Towarzystwo.Sponsorem wydania i właścicielem prac autorskich jest Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej. Dystrybucja zaleceń odbywa się […]